Firma

 

Korporacja Handlowa Przedsiębiorstw i Pracowników Nr 2 Sp. z o.o. Na rynku działamy od 1992 roku. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych, supermarketach, sklepach, kinach, hotelach, szkołach, szpitalach. Zajmujemy się także utrzymaniem terenów zielonych.


Niniejsza oferta jest natury ogólnej. Z przyjemnością zweryfikujemy z Państwem zakres usług.
Wysokość stawek dostosowujemy do potrzeb Państwa i zakresu świadczonych usług.


Posiadamy:

 • Wiedzę, przygotowaną kadrę i środki finansowe do obsługi dużych, średnich oraz małych obiektów

 

 • Własne magazyny, gdzie gromadzimy niezbędne zapasy środków czystości, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzęt zmechanizowany

 

 • Rozbudowany system nadzoru i kontroli pracowników, na obiekcie pracuje brygadzista lub kierownik, którzy przeprowadzają nabór, weryfikację, szkolenia i przyuczania pracowników oraz utrzymują stały kontakt z administratorem lub zarządcą obiektu

 

 • Współpracujemy z firmą serwisową - nie pozwalamy sobie na przestoje w pracy u Zleceniodawcy

 

 • Odpowiednią kadrę pracowniczą

 

 • Na życzenie Zleceniodawcy wykonujemy również dodatkowe usługi, często bardzo nietypowe (np. drobne naprawy, przebudowy, remonty) które konsultujemy z przedstawicielem Zleceniodawcy

 

Mamy nadzieję, że jakość naszych usług, jak również nowoczesne, ekologiczne sposoby utrzymywania czystości przekonają Państwa do naszej firmy.

Oddając Państwu nasze wieloletnie doświadczenie wierzymy, iż będziecie usatysfakcjonowani wyborem "ACTIVE SERVICE" jako Waszej firmy.Zasoby ludzkie                                                                                                    

 • Nasi pracownicy są ludźmi kompetentnymi, pracowitymi, uczciwymi i dyskretnymi. Nasz personel jest w pełni dyspozycyjny i odpowiednio przeszkolony do wykonywania powierzonych mu czynności. Wszystkim naszym pracownikom zapewniamy jednakowe ubranie robocze oraz identyfikatory z logo firmy, imieniem i nazwiskiem pracownika.

 

 • Działamy w systemie brygadowym, tzn.: każda grupa sprzątająca ma swojego brygadzistę, który jest odpowiedzialny za pracowników i zleconą pracę. Kadra kierownicza to pracownicy zaufani, sprawdzeni i dyskretni, na stałe współpracujący z naszą Spółką. Personel podlega systematycznym szkoleniom z zakresu nowoczesnych technik sprzątania oraz BHP. Nowo przyjęty pracownik zapoznaje się z doborem i działaniem środków czystości stosowanych przez firmę. Co roku organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry i zapoznające ją z nowościami na polskim i światowym rynku usług porządkowym.

 

 • Cechuje nas duża elastyczność dotycząca ubioru pracowników, często jest on przystosowany do indywidualnych oczekiwań i wymagań Zleceniodawcy.

 

 • Ze względu na charakter pracy oraz bliski kontakt z majątkiem Zleceniodawcy, każdy kandydat na naszego pracownika musi przedstawić dokument o niekaralności, systematycznie weryfikowany przez Spółkę.Profesjonalny sprzęt

 

"ACTIVE SERVICE" posiada niezbędny potencjał techniczny - profesjonalne maszyny i urządzenia czyszczące między innymi:

 

 • automaty szorująco - suszące

 

 • szorowarki mechaniczne jednotarczowe

 

 • polerki wysokoobrotowe (również z wmontowanym odkurzaczem)

 

 • szorowarki mechaniczne do schodów

 

 • profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i sucho

 

 • urządzenia do czyszczenia ręcznegoSerwis

"ACTIVE SERVICE" dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu profesjonalnego sprzętu i środków chemicznych realizujemy:

 

 • codzienne sprzątanie każdego rodzaju obiektu

 

 • serwis dzienny - stała obecność pracownika na obiekcie, w godzinach pracy Zleceniodawcy, szczególnie ważny w okresie jesienno-zimowym

 

 • serwis kawiarniany - obsługa gastronomiczna imprez typu: pokazy multimedialne, prezentacje, szkolenia, bankiety

 

 • dostosowanie cyklu pracy do sposobu funkcjonowania Zleceniodawcy, co sprawia, że prace porządkowo-czystościowe nie kolidują z pracą personelu Klienta

 

 • pracą w systemie dyżurów, mających na celu utrzymanie czystości pomieszczeń przez cały dzień
tanie strony internetowe dogo.pl